Privacy

מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות של www.easynationality.com אתר זה אוסף נתונים אישיים מהמשתמשים שלו.

בעלים ובקר נתונים
Easy Nationality קרליבך 10 תל אביב, ישראל
כתובת אימייל של הבעלים: [email protected]

סוגי הנתונים שנאספים
בין סוגי הנתונים האישיים שאתר זה אוסף, בעצמו או באמצעות צדדים שלישיים, קיימים: קבצי Cookies ונתוני שימוש.
פרטים מלאים על כל סוג של נתונים אישיים שנאספים מסופקים בסעיפים ייעודיים של מדיניות פרטיות זו או על ידי טקסטים ספציפיים המוצגים לפני איסוף הנתונים.
נתונים אישיים עשויים להיות מסופקים בחופשיות על ידי המשתמש, או, במקרה של נתוני שימוש, נאספים באופן אוטומטי בעת שימוש באתר זה.
אלא אם צוין אחרת, כל הנתונים המבוקשים על ידי אתר זה הם חובה ואי מתן נתונים אלה עשוי להפוך לבלתי אפשרי עבור אתר זה כדי לספק את שירותיו. במקרים שבהם אתר זה קובע במפורש כי נתונים מסוימים אינם חובה לשיתוף, משתמשים חופשיים לא להעביר מידע זה ללא השלכות על הזמינות או על תפקוד השירות.
משתמשים שאינם בטוחים לגבי הנתונים האישיים הנדרשים – מוזמנים ליצור קשר עם הבעלים.
כל שימוש בקובצי Cookie – או של כלי מעקב אחרים – על-ידי אתר זה או על ידי הבעלים של שירותי צד שלישי המשמשים באתר זה, משרתים את המטרה של מתן השירות הנדרש על-ידי המשתמש, בנוסף לכל מטרה אחרת המתוארת במסמך זה ובמדיניות קובצי ה- Cookies, במידה והם זמינים.
משתמשים אחראים לכל הנתונים האישיים המתקבלים מגורם צד שלישי, המפורסמים או המשותפים באמצעות אתר זה ומאשרים כי יש להם את הסכמת הצד השלישי לספק את הנתונים לבעלים.
מצב ומיקום עיבוד הנתונים
שיטות עיבוד
הבעלים נוקט באמצעי אבטחה מתאימים כדי למנוע גישה לא מורשית, גילוי, שינוי או הרס בלתי מורשה של הנתונים.
עיבוד הנתונים מתבצע באמצעות מחשבים ו / או כלי IT מופעלים, בהתאם לנהלים ארגוניים ומצבים הקשורים באופן הדוק למטרות שצוינו. בנוסף לבעלים, במקרים מסוימים, הנתונים עשויים להיות נגישים לסוגים מסוימים של אנשים אחראים, הקשורים לתפעול של אתר זה (ניהול, מכירות, שיווק, משפטי, ניהול מערכת) או צדדים חיצוניים (כגון צד שלישי, ספקי שירותים טכניים, ספקי דואר, ספקי אירוח, חברות IT, סוכנויות תקשורת), אם יש צורך בכך, כמעבדי נתונים על ידי הבעלים. הרשימה המעודכנת של צדדים אלה עשויה להתבקש מהבעלים בכל עת.
בסיס משפטי לעיבוד
הבעלים רשאי לעבד נתונים אישיים הקשורים למשתמשים אם מתקיים אחד מהבאים:
משתמשים נתנו את הסכמתם למטרות ספציפיות. הערה: על פי חוקים מסוימים, הבעלים רשאי לעיבוד נתונים אישיים עד שהמשתמש מתנגד לעיבוד כזה (“ביטול הצטרפות”), מבלי להסתמך על הסכמה או על כל אחד מהבסיסים המשפטיים הבאים.
אך מקרה זה לא חל, במקרה שעיבוד הנתונים האישיים כפוף לחוק האירופי להגנה על נתונים;
מתן נתונים נדרשים לביצוע הסכם עם המשתמש ו / או לכל התחייבויות חוזיות מראש;
העיבוד נדרש לצורך עמידה בהתחייבות משפטית שאליה נושא הבעלים;
העיבוד קשור למשימה המתבצעת לטובת הציבור או בהפעלת סמכות רשמית שניתנה לבעלים;
העיבוד הכרחי לצורך האינטרסים הלגיטימיים של הבעלים או על ידי צד שלישי.
בכל מקרה, הבעלים ישמח לעזור להבהיר את הבסיס המשפטי הספציפי שחל על עיבוד הנתונים, ובמיוחד אם מתן נתונים אישיים הוא דרישה סטטוטורית או חוזית, או דרישה הנדרשת כדי להתקשר בחוזה.
מקום
הנתונים מעובדים במשרדי התפעול של הבעלים ובכל מקום אחר שבו נמצאים המעורבים בעיבוד.
בהתאם למיקום המשתמש, העברת הנתונים עשויה לכלול העברת נתוני המשתמש למדינה שאינה שלהם. כדי לברר פרטים נוספים על מקום העיבוד של נתונים שהועברו, משתמשים יכולים לבדוק את הסעיף המכיל פרטים על עיבוד נתונים אישיים.
משתמשים רשאים גם ללמוד על הבסיס המשפטי של העברת מידע למדינה מחוץ לאיחוד האירופי או לכל ארגון בינלאומי הנשלט על ידי החוק הבינלאומי הפומבי או שהוקם על ידי שתי מדינות או יותר, כגון האו”ם, ועל אמצעי האבטחה שננקטו על ידי הבעלים כדי להגן על הנתונים שלהם.
אם העברה כזו מתרחשת, משתמשים יכולים לברר פרטים נוספים על ידי בדיקת הקטעים הרלוונטיים במסמך זה או לברר עם הבעלים באמצעות המידע המופיע בסעיף יצירת קשר.
זמן שמירה
נתונים אישיים יעובדו ויוחזקו כל עוד נדרש על ידי המטרה שעבורה הם נאספו.
ולכן:
נתונים אישיים שנאספו למטרות הקשורות לביצוע חוזה בין הבעלים לבין המשתמש יישמרו עד לחתימת חוזה זה במלואו.
נתונים אישיים שנאספו לצורך עניינם הלגיטימי של הבעלים יישמרו ככל שיידרש לצורך כך. המשתמשים עשויים למצוא מידע ספציפי לגבי האינטרסים הלגיטימיים של הבעלים בתוך הקטעים הרלוונטיים במסמך זה או על ידי יצירת קשר עם הבעלים.
הבעלים רשאי להחזיק נתונים אישיים למשך תקופה ארוכה יותר, כאשר המשתמש נתן את הסכמתו לעיבוד שכזה, כל עוד לא תוסר הסכמה כאמור. כמו כן, הבעלים עשוי להיות חייב לשמור נתונים אישיים לתקופה ארוכה יותר, כאשר נדרש לעשות זאת לצורך ביצוע התחייבות משפטית או על פי צו של רשות.
לאחר תום תקופת השמירה, הנתונים האישיים יימחקו. לכן, הזכות לגישה, הזכות למחוק, הזכות לתיקון והזכות לניידות הנתונים לא ניתנים לאכיפה לאחר פקיעת תקופת השמירה.
מטרות העיבוד
הנתונים לגבי המשתמש נאספים כדי לאפשר לבעלים לספק את השירותים שלה, וכן למטרות הבאות: Analytics, אינטראקציה עם רשתות חברתיות ופלטפורמות חיצוניות.
המשתמשים יכולים למצוא מידע מפורט נוסף על מטרות עיבוד אלה ועל נתונים אישיים ספציפיים המשמשים לכל מטרה בחלקים המתאימים במסמך זה.

אנליטיקס
השירותים הכלולים בסעיף זה מאפשרים לבעלים לפקח ולנתח את תעבורת האינטרנט וניתן להשתמש בהם כדי לעקוב אחר התנהגות המשתמש.
גוגל אנליטיקס (Google Inc.)
Google Analytics הוא שירות ניתוח אינטרנט המסופק על ידי Google Inc. (“Google”). Google משתמשת בנתונים שנאספו כדי לעקוב אחר השימוש ביישום זה ולבחון אותו, להכין דוחות על פעילויותיו ולשתף אותם בשירותים אחרים של Google.
Google עשויה להשתמש בנתונים שנאספו כדי להתאים אישית את המודעות של רשת הפרסום שלה.
נתונים אישיים שנאספים: קבצי Cookie ונתוני שימוש.
מקום עיבוד הנתונים: ארצות הברית – מדיניות פרטיות – ביטול הצטרפות.

וורדפרס נתונים סטטיסטיים (Automattic Inc.)
וורדפרס נתונים סטטיסטיים הוא שירות הניתוח המסופק על ידי Automattic Inc.
נתונים אישיים שנאספים: קבצי Cookie ונתוני שימוש.
מקום עיבוד הנתונים: ארצות הברית – מדיניות פרטיות.

Facebook Analytics for Apps (Facebook, Inc.)
Facebook Analytics for Apps הוא שירות אנליטי שסופק על ידי Facebook Inc.
נתונים אישיים שנאספים: נתוני שימוש וסוגים שונים של נתונים כמפורט במדיניות הפרטיות של השירות.
מקום עיבוד: ארצות הברית – מדיניות פרטיות.

אינטראקציה עם רשתות חברתיות ופלטפורמות חיצוניות
סוג זה של שירות מאפשר אינטראקציה עם רשתות חברתיות או פלטפורמות חיצוניות אחרות ישירות מדפי יישום זה.
האינטראקציה והמידע המתקבל באמצעות יישום זה כפופים תמיד להגדרות הפרטיות של המשתמש עבור כל רשת חברתית. שירות מסוג זה עשוי עדיין לאסוף נתוני תנועה עבור הדפים שבהם השירות מותקן, גם כאשר משתמשים אינם משתמשים בו.

כפתור הלייק של פייסבוק ו-Social Widgets (Facebook Inc.).
הלחצן ‘לייק’ של Facebook ו- Social Widgets הם שירותים המאפשרים אינטראקציה עם הרשת החברתית של Facebook שסופקו על ידי Facebook Inc.
נתונים אישיים שנאספים: קבצי Cookie ונתוני שימוש.
מקום עיבוד: ארצות הברית – מדיניות פרטיות.

זכויות המשתמשים
משתמשים רשאים לממש זכויות מסוימות בנוגע לנתונים שעובדו על ידי הבעלים.

בפרט, למשתמשים יש את הזכות לבצע את הפעולות הבאות:
למשוך את הסכמתם בכל עת. למשתמשים יש זכות לסגת מההסכמה כאשר הם נתנו בעבר את הסכמתם לעיבוד הנתונים האישיים שלהם.
להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלהם. למשתמשים יש זכות להתנגד לעיבוד הנתונים שלהם אם העיבוד מתבצע על בסיס משפטי, למעט הסכמה.
פרטים נוספים מובאים בסעיף המוקדש להלן.
גישה לנתונים שלהם. למשתמשים יש את הזכות ללמוד אם הנתונים מעובדים על ידי הבעלים, לקבל גילוי לגבי היבטים מסוימים של העיבוד ולקבל עותק של הנתונים העוברים עיבוד.
לאמת ולתקן. למשתמשים יש את הזכות לאמת את הדיוק של הנתונים שלהם ולבקש עדכון או תיקון.
להגביל את העיבוד של הנתונים שלהם. למשתמשים יש את הזכות, בנסיבות מסוימות, להגביל את העיבוד של הנתונים שלהם. במקרה זה, הבעלים לא יעבד את הנתונים שלהם לכל מטרה אחרת מלבד אחסון נתונים אלו.
למחוק או להסיר את הנתונים האישיים שלהם. למשתמשים יש את הזכות, בנסיבות מסוימות, לבקש את מחיקת הנתונים שלהם מהבעלים.
לקבל את הנתונים שלהם ולהעביר אותם לבקר אחר. למשתמשים יש את הזכות לקבל את הנתונים שלהם בפורמט מובנה, נפוץ, הנקרא על ידי מכונה, ואם מבחינה טכנית זה אפשרי, להעביר אותו לבקר אחר ללא כל הפרעה. הוראה זו חלה, בתנאי שהנתונים יעובדו באמצעים אוטומטיים וכי העיבוד מבוסס על הסכמת המשתמש, על חוזה שהמשתמש הוא חלק ממנו או בהתחייבות טרום חוזית שלו.
להתלונן. למשתמשים יש את הזכות להביא לתביעה בפני הרשות המוסמכת להגנת נתונים.
פרטים על הזכות להתנגד לעיבוד נתונים:
כאשר נתונים אישיים מעובדים לטובת הציבור, בהפעלת סמכות רשמית שניתנה לבעלים או למטרת האינטרסים הלגיטימיים של הבעלים, המשתמשים רשאים להתנגד לעיבוד כאמור על ידי מתן קרקע הקשורה למצבם הספציפי להצדקת ההתנגדות.
המשתמשים חייבים לדעת כי, במידה והנתונים האישיים שלהם מעובדים למטרות שיווק ישיר, הם יכולים להתנגד לעיבוד זה בכל עת ללא מתן הצדקה כלשהי. כדי ללמוד, אם הבעלים מעבד נתונים אישיים למטרות שיווק ישיר, משתמשים רשאים להתייחס לסעיפים הרלוונטיים במסמך זה.

כיצד לממש זכויות אלו:
כל בקשה לממש זכויות משתמש אלו יכולה להיות מופנית לבעלים באמצעות פרטי הקשר הכלולים במסמך זה. בקשות אלו ניתן לממש ללא תשלום, והנושא יטופל על ידי הבעלים מוקדם ככל האפשר ותמיד בתוך מסגרת זמן של חודש.
מידע נוסף על איסוף נתונים ועיבודם:
פעילות משפטית
ניתן להשתמש בנתונים האישיים של המשתמש למטרות משפטיות על ידי הבעלים בבית המשפט או בשלבים המביאים לפעולה משפטית אפשרית הנובעת משימוש לא נאות ביישום זה או בשירותים הקשורים אליו.
המשתמש מצהיר כי ידוע לבעלים כי ייתכן שיחשוף מידע אישי על פי בקשת רשויות ציבוריות.
מידע נוסף על הנתונים האישיים של משתמש
בנוסף למידע הכלול במדיניות פרטיות זו, יישום זה עשוי לספק למשתמש מידע נוסף וקונטקסטואלי בנוגע לשירותים מסוימים או איסוף ועיבוד נתונים אישיים לפי בקשה.
יומני מערכת ותחזוקה
למטרות הפעלה ותחזוקה, יישום זה וכל שירותי צד שלישי עשויים לאסוף קבצים הרשומים באינטראקציה עם יישום זה (יומני מערכת) ולהשתמש בנתונים אישיים אחרים (כגון כתובת ה- IP) למטרה זו.
מידע אשר אינו נכלל במדיניות זו
פרטים נוספים לגבי איסוף או עיבוד של נתונים אישיים עשויים להתבקש מבעלים בכל עת. עיין בפרטי הקשר בתחילת מסמך זה.
כיצד בקשות “אל תעקוב אחריי” מטופלות
יישום זה אינו תומך בבקשות “אל תעקוב אחריי”.
כדי לקבוע אם שירותי צד שלישי שבהם היישום משתמש מכבדים את הבקשות “אל תעקוב אחר”, קרא את מדיניות הפרטיות שלהם.
שינויים במדיניות פרטיות זו
הבעלים שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים במדיניות פרטיות זו בכל עת על ידי מתן הודעה למשתמשים באתר זה, ואולי במסגרת יישום זה ו / או – ככל שהדבר אפשרי מבחינה טכנית או חוקית – שליחת הודעה למשתמשים באמצעות כל מידע ליצירת קשר זמין לבעלים. מומלץ מאוד לבדוק דף זה לעתים קרובות, בהתייחסו לתאריך השינוי האחרון המופיע בתחתית הדף.
אם השינויים ישפיעו על פעולות העיבוד המבוצעות על בסיס הסכמת המשתמש, הבעלים יגבה הסכמה חדשה מהמשתמש, במידת הצורך.
הגדרות ורפרלים משפטיים
נתונים אישיים (או נתונים)
כל מידע, במישרין, בעקיפין או בקשר למידע אחר – כולל מספר זיהוי אישי – מאפשר זיהוי של אדם.
נתוני שימוש
מידע שנאסף באופן אוטומטי באמצעות יישום זה (או שירותי צד שלישי המועסקים ביישום זה), אשר יכול לכלול: כתובות IP או שמות דומיין של המחשבים המנוצלים על ידי המשתמשים ביישום זה, כתובות URI (מזהה משאבים אחיד) זמן הבקשה, השיטה המשמשת להגשת הבקשה לשרת, לגודל הקובץ שהתקבל בתגובה, לקוד המספרי המעיד על מצב תשובת השרת (תוצאה מוצלחת, שגיאה וכו’), ארץ המוצא, את התכונות של הדפדפן ואת מערכת ההפעלה המשומשת על ידי המשתמש, את פרטי הזמן השונים לכל ביקור (למשל, משך הזמן על כל דף בתוך היישום) ואת הפרטים על הנתיב בעקבות יישום עם התייחסות מיוחדת לרצף של דפים שביקרו בהם ופרמטרים נוספים על מערכת ההפעלה של ההתקן ו / או סביבת ה- IT של המשתמש.
משתמש
הפרט המשתמש ביישום זה, אשר, אלא אם צוין אחרת, עולה בקנה אחד עם נושא הנתונים.
נושא הנתונים
האדם הטבעי שאליו מתייחסים הנתונים האישיים.
מעבד נתונים (או מפקח נתונים)
האדם הטבעי או המשפטי, רשות ציבורית, סוכנות או גוף אחר המעבד נתונים אישיים מטעם הבקר, כמתואר במדיניות פרטיות זו.
בקר נתונים (או בעלים)
האדם הטבעי או המשפטי, רשות ציבורית, סוכנות או גוף אחר אשר, לבד או במשותף עם אחרים, קובע את המטרות והאמצעים לעיבוד נתונים אישיים, לרבות אמצעי האבטחה הנוגעים לפעולה ושימוש ביישום זה. בקר הנתונים, אלא אם כן צוין אחרת, הוא הבעלים של יישום זה.
יישום זה
האמצעים שבהם נאספים ומעובדים הנתונים האישיים של המשתמש.
שֵׁרוּת
השירות הניתן על ידי יישום זה כמתואר במונחים היחסיים (אם קיים) ובאתר / יישום זה.
האיחוד האירופי
אלא אם צוין אחרת, כל ההפניות המופיעות במסמך זה לאיחוד האירופי כוללות את כל המדינות החברות באיחוד האירופי ובאזור הכלכלי האירופי.
עוגיות (Cookies)
קבוצות קטנות של נתונים המאוחסנות במכשיר המשתמש.
מידע משפטי
הצהרת פרטיות זו הוכנה על בסיס הוראות של חקיקה מרובות, כולל אמנות 13/14 של תקנה (EU) 2016/679 (תקנה כללית להגנה על נתונים).
מדיניות פרטיות זו מתייחסת אך ורק ליישום זה, אם לא צוין אחרת במסמך זה.

עדכון אחרון: 27 ביולי, 2018